Mikä kumman Saimaan Nuorisoseurat?

Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija!

Nuorisoseurat tarjoavat kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa. Järjestämme myös niihin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia. Nuorisoseuratoimintaa on sekä kaupungeissa että maaseudulla ympäri Suomea. Nuorisoseuroissa jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria, kasvaa aktiiviseksi yhteisön jäseneksi ja kokea tekemisen riemua!

Saimaan Nuorisoseurat kehittää kaikkien jäsenseurojensa, yhdistystensä ja jäsentensä harrastusmahdollisuuksia Etelä-Savon ja Saimaan alueella. Saimaan Nuorisoseuroilta jäsenseurat saavat apua kurssien ja kerhotoiminnan järjestämisessä ja käytännön asioiden hoitamisessa.

Saimaan Nuorisoseuroja hallinnoi kaksivuotiskaudeksi valittava johtokunta

Yhdistyksen säännöt

Suomen Nuorisoseurat

Suomen Nuorisoseurat toimii alueellisten piirijärjestöjen ja paikallisten nuorisoseurojen yhdyssiteenä ja vastaa kaikille yhteisten toimintaedellytysten kehittämisestä.

Nuorisoseuroja toimii kattavasti eri puolella Suomea lähes 700 ja niissä o­n jäseniä noin 40 000. Seurat pitävät yllä 600 nuorisoseurantaloa, jotka ovat alueensa monipuolisia harrastus- ja asukastoiminnan keskuksia. Viikoittain seurat keräävät 20 000 harrastajaa laadukkaan kulttuurisen pariin ja nuorisoseurojen tapahtumissa käy vuosittain puoli miljoonaa vierailijaa.

Suomen Nuorisoseurojen Liitto on perustettu jo vuonna 1897.

www.nuorisoseurat.fi​

Yhteistyökumppanit

Saimaan Nuorisoseurat tekee paljon yhteistyötä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Opintokeskus on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tukee yhteistyökumppaneiden opintotoimintaa järjestämällä koulutusta, tuottamalla koulutusohjelmia ja -aineistoja sekä antamalla taloudellista tukea opitokerho- ja kurssitoimintaan.

Opintokeskus Kansalaisfoorumi palvelee nuorisoseurojen koulutus- ja opintotoimintaa. Alueilla toimivat koulutussuunnittelijat ovat aluetoimistojen ja nuorisoseurojen tukena koulutustoiminnan asiantuntijoina. Juuri käyttöönotettu SKAFnet-palvelu helpottaa koulutus- ja opintotoiminnan ”paperityön” hoitamista.

Lisätietoa Kansalaisfoorumn toiminnasta löytyy nettisivuilta www.kansalaisfoorumi.fi.