Teatteria!

Julkaisu alueen teatteritoiminnasta

Saimaan Nuorisoseurat tuottaa vuonna 20​20 Teatteria! – esitteen, johon kootaan Kymenlaakson, Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon teatteritoimintaa. Teatteria! – esite julkaistiin tässä laajassa muodossaan ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin se yhdisti näin aiemmin tuotetut Lauteilta tuulee – ja Teatteria Teatteria – esitteet. Voit tutustua vuoden 201​9 esitteeseen tästä:
Teatteria! 201​9

Tiedot esitteestä
Esite on nelivärinen ja A5-kokoinen. Esitettä painetaan 2​2 000 kpl. Jokainen ilmoittaja saa ryhmälleen 1 000 esitettä tai tarvitsemansa määrän jaettavaksi. Tavoitteena on, että jokaisen ryhmän kotipaikkakunnan kirjastossa sekä matkailuinfossa esitteitä olisi ainakin jaossa. ​Jakelu perustuu ryhmien tekemään talkootyöhön.

Kustannukset harrastajaryhmille (sis. alv ja postitus)
​Koko sivun painovalmis ilmoitus 2​90 €
​½ sivun painovalmis ilmoitus 1​80 €
​¼ sivun painovalmis ilmoitus 1​10 €
​(Saimaan Nuorisoseurat tarjoaa jäsenseuroilleen 20 € alennuksen ilmoituksesta.)
Tarvittaessa ilmoitus voidaan valmistaa, jolloin aineiston toimitus on aiemmin. Ilmoituksen valmistaminen korottaa hintaa 20 €.

Postitus
Postitus Vuonna 2020 esitteet toimitetaan ensimmäisen kerran ryhmille postitse, n. 220 kpl esitteitä sisältävissä laatikoissa. Postitus sisältyy mainoksen hintaan. Ryhmien tulee tätä varten antaa ilmoittautumisen yhteydessä esitteiden postitusosoite, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

​Ammattilaisteatterit ja ryhmät, jotka eivät voi jakaa esitteitä alueellaan
Esitteiden laaja ja kattava levikki perustuu ryhmien tekemään talkootyöhön jakelun osalta. Esitteiden jakelua ei tehdä muulla tavalla, joten kunkin ryhmän omalla alueellaan tekemä jakelutyö on erittäin tärkeää. Mikäli ryhmä ei kuitenkaan jostain syystä voi suorittaa esitteiden jakelua, mutta haluaa olla mukana esitteessä, ilmoituksen hinta on suurempi eli sama kuin ammattiteattereille. Oletuksena on, että ammattilaisteatterit eivät tee esitteiden jakelua. Tällöin tulee myös huomioida, että esitettä ei todennäköisesti ole esillä ryhmän alueella, koska ryhmä itse ei toteuta siellä jakelua.​
Ammattilaisteatterien hinnastoon voit tutustua tästä: Teatteria! - esite, ammattilaisteatterit

Ilmoitu​sten tekniset tiedot:
Koko sivun ilmoitus: A5 pysty, leveys 148 mm, korkeus 210 mm.
Puolen sivun ilmoitus: A6 vaaka, leveys 148 mm, korkeus 105 mm.
¼ sivun ilmoitus: A7 pysty, leveys 74 mm, korkeus 105 mm.
​Valmiiden ilmoitusten resoluutio: 300 ppi.
Valmiit aineistot ​pyydetään toimittamaan painovalmiina, konvertoituina PDF:nä. Jos fonttien konvertointi ei onnistu, silloin toimitus JPG:nä.

Aikataulusta:
Suomen hallitus on 16.3.2020 linjannut toimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Hallituksen linjaamien toimenpiteiden vuoksi monen tahon on nyt keskeytettävä mm. kesäteatteriesitysten harjoittelu ja valmistelu toistaiseksi. ​Tilanteen ollessa näin poikkeuksellinen, Saimaan Nuorisoseurat on päättänyt muuttaa Teatteria! – esitteen aikataulutusta. Aikataulu siirtyy neljällä viikolla eteenpäin aiemmin ilmoitetusta aikataulusta ollen näin seuraava:
A​ikataulu​ (17.3.2020)
ke 15.4. esitteeseen ilmoittautuminen päättyy
ke 22.4. valmistettavien ilmoitusten aineiston toimitus
ke 29.4. valmiiden ilmoitusten toimitus
vko 21 esitelaatikoiden postitus


​Mikäli tilanne koronan osalta näyttää huhtikuussa edelleen jatkuvan yhtä haasteellisena, on mahdollista, että esitteen aikataulua joudutaan muuttamaan vielä tässä ilmoitetusta. 

Ilmoittautuminen mukaan esitteeseen tai korttiin ei myöskään tässä tilanteessa ole ryhmää ehdottomasti sitova, joten tarvittaessa ilmoittautumisen voi myös perua, esimerkiksi jos esitysten siirto eteenpäin ei ole mahdollista. Mikäli poikkeustilanne jatkuu pitempään, aikataulu voi muuttua uudestaan ja siitä tullaan tiedottamaan niin pian kuin mahdollista.

Sähköinen esite?
Jos näyttää siltä, että esitteeseen on tulossa hyvin pieni määrä ilmoituksia, harkitaan sitä, toteutetaanko esite pelkästään sähköisenä, jolloin paino- ja jakelukulut jäävät pois. Tällöin ilmoitusten hinnat tulevat olemaan myös hyvin paljon pienemmät kuin painetussa esitteessä. Mikäli painettu esite päätetään jättää tekemättä, olemme yhteydessä kaikkiin ​esitteessä mainostaviin tahoihin ja tiedustelemme mahdollista halukkuutta tulla mukaan sähköiseen esitteeseen. Tällä hetkellä tarkoitus on kuitenkin edelleen tehdä painettu esite, kuten aiempinakin vuosina ja harrastajateatterikortti toteutetaan aina painettuna.

Ilmoittautuminen
​Ilmoittautuminen mukaan esitteeseen tapahtuu ma ​​15.​4.2020 mennessä​ sähköpostitse osoiteeseen suvi.rautsiala@nuorisoseurat.fi tai puhelimitse ​044 941 1312. Ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa, ilmoituksenne koko sekä tuleeko ryhmältänne valmis pdf-tiedosto vai valmistettava aineisto.

Harrastajateatterikortti

Vuonna 2017 tuotettiin ensimmäisen kerran koko Kaakkois-Suomen alueella yksi yhtenäinen harrastajateatterikortti, jonka tavoitteena on antaa teatterinharrastajille mahdollisuus käydä katsomassa toisten harrastajaryhmien esityksiä alennettuun hintaan. Kortti vakiinnutti asemansa vuonna 2018 ja myös vuonna 20​20 kortti tuotetaan Kaakkois-Suomen alueen yhteisenä korttina.​ Kortti on tarkoitettu​ niille ryhmille, jotka ovat mukana Teatteria! -esitteessä. Kortti on kooltaan käyntikortin kokoinen ja näin helppo pitää mukana vaikka lompakossa.

Miten kortti toimii?
​Jokainen ryhmä sitoutuu korttiin vuodeksi kerrallaan. Ryhmä saa omille aktiiviharrastajille, jotka ovat mukana sen kauden esityksissä, jaettavaksi kortit, joihin merkitään kortin haltijan ja teatteriryhmän nimi. Korttia ei siis saa koko esim. harrastajateatterin tai nuorisoseuran jäsenistö, vaan ainoastaan aktiivit: harrastajanäyttelijät, ohjaajat, teatteriesitysten paikoituksen valvojat ja kahvion henkilökunta ym. esityksissä mukana olevat. ​Kortti on oiva tapa antaa omille harrastajille mahdollisuus päästä halvemmalla katsomaan muiden esityksiä. Samalla saadaan muista ryhmistä katsojia omiin esityksiin. Kortti kannustaa myös harrastajia katsomaan toistensa esityksiä!

Mikä alennus, maksaako kortti?

​Kortin esittämällä henkilö saa 50 % alennuksen mukanaolevien ryhmien esitysten lipun hinnasta. Kortin saajille tiedotetaan, mihin kaikkiin alueen harrastajateatteriryhmiin kortti käy. Koska jokaisella ryhmällä on erihintaiset liput, toimii prosenttialennus parhaiten. Yhdessä on sovittu kortin alennukseksi 50 %.
​Kortti ei maksa mitään. Harrastajateatterikortin painaminen ja jakelu mukaan lähteneille harrastajateattereille tapahtuu samanaikaisesti Teatteria! - harrastajateatteriesitteen kanssa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen harrastajateatterikorttiin osallistumisesta tapahtuu pe 15.4.2019 mennessä​ sähköpostitse osoitteeseen suvi.rautsiala@nuorisoseurat.fi tai puhelimitse ​044 941 1312. Ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa myös ryhmänne tarvitsema korttimäärä.