Saimaan Nuorisoseurojen kevätkokous

Jouduimme siirtämään kevätkokouksen ajankohtaa aiemmin ilmoitetusta. Saimaan Nuorisoseurojen kevätkokous pidetään ​​helatorstaina ​2​1.​​5.2020 klo 1​4.​00.
HUOM. Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 17.5.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tuija-liisa.leino@nuorisoseurat.fi
Kokous toteutetaan pääosin etäkokouksena, mutta jos etäyhte​yttä ei ole mahdollista järjestää, kokoukseen voi osallistua myös tulemalla Saimaan Nuorisoseurojen toimistolle. Toivomme kuitenkin, että mahdollisimman moni osallistuisi kokoukseen etänä.

Kokouksen asialista:
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkistajat (2 kpl) ja ääntenlaskijat (2 kpl)
3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN
5. KÄSITELLÄÄN SAIMAAN NUORISOSEUROJEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 JA PÄÄTETÄÄN SEN HYVÄKSYMISESTÄ
6. KÄSITELLÄÄN SAIMAAN NUORISOSEUROJEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 JA KUULLAAN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
7. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE
8. KÄSITELLÄÄN ALOITTEET JA MUUT JOHTOKUNNAN ESITTÄMÄT ASIAT
- Saimaan Nuorisoseurojen 130-vuotisjuhlavuoden tapahtumat
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lataa esityslista pdf-muodossa tästä: Kevätkokouksen asialista 20​20

Valtakirja
Saimaan Nuorisoseurojen sääntöjen 10§ mukaan Keskusseuran kokouksiin on kullakin jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja jäsenmääräänsä kutakin alkavaa 20-lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Kokouksissa on kullakin edustajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Jokaisen seuran tulee täyttää valtakirja joka esitetään kokouksessa. Voit ladata valtakirjan (pdf-tiedosto) tästä: Kevätkokouksen valtakirja 20​20

Saimaan Nuorisoseurojen toimintakertomus 20​​19
Kokouksessa käsitellään johtokunnan esitys toimintakertomukseksi 20​​19. Esitykseen voit tutustua etukäteen (pdf-tiedosto) täst​ä: Saimaan toimintakertomus 20​19

​Lyhyt tuloslaskelma ja tase
Lataa tästä lyhyt tuloslaskelma ja tase pdf-muodossa: Tuloslaskelma ja tase 2019